Ben Kerim.Şucaiye mahallesini görüntülenmek için ateşkes ilan edildikten sonra pazar yerine gittim. Vurulup düştüğümde muhabir olan meslektaşlarım ateşkesin yürürlükte olduğu haberini geçiyordu.

DİLEKÇEMİZE TBMM DİLEKÇE KOMİSYONUNDAN VERİLEN OLUMSUZ CEVAPTBMM Dilekçe Komisyonu, gerek PTT üzerinden, gerekse E-Dilekçe uygulaması üzerinden hep birlikte göndermiş olduğumuz dilekçelerimize cevap verdi.

Dilekçemizde yer alan konuları inceleyen komisyon herhangi bir mevzuat sıkıntısı görmeyerek ilave bilgi ve belgeler sunulmadıkça herhangi bir işlem yapmama kararı almıştır.

Komisyonun dilekçe sahiplerine göndermiş olduğu cevabı buradan okuyabilirsiniz.

DİLEKÇEMİZİ İNCELEMEK iÇİN İNDİR